Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
BIM / REVIT FOR ARCHITECTS

Κωδικός: K23A11
Τύπος: IT InstructorLed Courses
Κατηγορία:
Σεμινάριο: BIM / REVIT FOR ARCHITECTS
Ημερομηνία: 20 Απρ 2023 - 31 Μαϊ 2023

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.

Περεταίρω, η Μοντελοποίηση Κτηριακών Πληροφοριών είναι μια διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης πληροφοριών (γεωμετρικών αλλά και άυλων) σχετικά με ένα κατασκευαστικό έργο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Έργου.

Στον κόσμο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της κατασκευής, το BIM / Revit έχει γίνει βασικό λογισμικό που βοηθά στην απλοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και ανάλυσης κτιρίων. Ως συλλογική μεθοδολογία εργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση έργων, επιτρέπει στους Αρχιτέκτονες να σχεδιάζουν με στοιχεία μοντελοποίησης και παραμετρικά δομικά στοιχεία χρησιμοποιώντας έξυπνα αντικείμενα 3D με ενσωματωμένη πληροφόρηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Αρχιτέκτονες καλούνται να εργαστούν με το πρόγραμμα Revit Architecture για να δημιουργήσουν το κτηριακό μοντέλο για το οποίο έχουν Εντολή Ανάθεσης Έργου και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τις άλλες ειδικότητες στον δικό τους τομέα (Πολ. Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχ. και Μηχανολόγοι Μηχ.).Ώρες: 40
Διάρκεια: 35 hours (13 sessions)
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar by EDITC
Γλώσσα: Greek
Εισηγητής:
 

Κόστος: €940,00
Επιχορήγηση: €680,00
Τελικό Κόστος: €260,00
Θέματα

Unit 1: Introduction to BIM and Revit

 • Introduction
 • BIM and Revit
 • Overview of the Interface
 • Starting Projects
 •  Viewing Commands 

Unit 2: Basic Sketching and Modify Tools

 • Using General Sketching Tools
 • Editing Elements
 • Working with Basic Modify Tools
 • Working with Additional Modify Tools

Unit 3: Setting Up Levels and Grids

 • Setting Up Levels
 • Creating Structural Grids
 • Adding Columns
 • Linking and Importing CAD Files

Unit 4: Modeling Walls

 • Modeling Walls
 • Modifying Walls

Unit 5: Working with Doors and Windows

 • Inserting Doors and Windows
 • Loading Door and Window Types from the Library
 • Creating Additional Door and Window Sizes

Unit 6: Working with Curtain Walls

 • Creating Curtain Walls
 • Adding Curtain Grids
 • Working with Curtain Wall Panels
 • Attaching Mullions to Curtain Grids

Unit 7: Working with Views

 • Setting the View Display
 • Duplicating Views
 • Adding Callout Views
 • Elevations and Sections

Unit 8: Adding Components

 • Adding Components
 • Modifying Components

Unit 9: Modeling Floors

 • Modeling Floors
 • Creating Shaft Openings
 • Creating Sloped Floors

Unit 10: Modeling Ceilings

 • Modeling Ceilings
 • Adding Ceiling Fixtures
 • Creating Ceiling Soffits

Unit 11: Modeling Roofs

 • Modeling Roofs
 • Creating Roofs by Footprint
 • Establishing Work Planes
 • Creating Roofs by Extrusion

Unit 12: Modeling Stairs, Railings, and Ramps

 • Creating Component Stairs
 • Modifying Component Stairs

Unit 13: Modeling Stairs, Railings, and Ramps (cont'd)

 • Working with Railings
 • Sketching Custom Stairs
 • Creating Ramps

Unit 14: Creating Construction Documents

 • Setting Up Sheets
 • Placing and Modifying Views on Sheets
 • Printing Sheets

Unit 15: Annotating Construction Documents

 • Working with Dimensions
 • Working with Text
 • Adding Detail Lines and Symbols
 • Creating Legends

Unit 16: Adding Tags and Schedules

 • Adding Tags
 • Adding Rooms and Tags
 • Working with Schedules

Unit 17: Creating Details

 • Setting up Detail Views
 • Adding Detail Components
 • Annotating Details
 • Keynoting and Keynote Legends


Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Αρχιτέκτονες
 • Μελετητές Εσωτερικών Χώρων
 • Έμπειρους Σχεδιαστές Αρχιτεκτονικών Έργων


Στόχοι Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Επεξηγούν και αναλύουν τα πλεονεκτήματα στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας BIM (Building Information Modeling) για την δημιουργία και διαχείριση Έργων.
 2. Κατονομάζουν και Επεξηγούν νέο λεξιλόγιο και τους νέους ορισμούς αναφορικά με τη Τεχνολογία BIM
 3. Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία και παράμετρους του ψηφιακού μοντέλου και να χειρίζονται τα περιεχόμενα στοιχεία.
 4. Σχεδιάζουν, οργανώνουν, κάνουν μοντελοποίηση και παρουσιάζουν αποτελεσματικά το Έργο σε BIM / Revit.
 5. Χρησιμοποιούν μοντέλα δεδομένων για τη διαχείριση κατασκευών.
 6. Χρησιμοποιούν Εργαλεία και ροή εργασίας BIM / Revit για τη δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων με λεπτομέρειες
 7. Διαχειρίζονται μοντέλα.
 8. Εφαρμόζουν τεχνικές τεκμηρίωσης και εκτύπωσης.
 9. Εφαρμόζουν στα μοντέλα υλικά, φωτισμό και φωτορεαλισμό
 10. Εφαρμόζουν τα πιο πάνω σε αρχιτεκτονικό έργο.
 11. Υιοθετήσουν τη χρήση της τεχνολογίας BIM μέσα από την κατανόηση των πλεονεκτημάτων στην χρήση των νέων εργαλείων παραγωγής Έργων και ειδικά το Revit.


Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη 20/04/2023, 14:30 - 17:45
Tρίτη 25/04/2023, 14:30 - 17:45
Πέμπτη 27/04/2023, 14:30 - 17:45
Τρίτη 02/05/2023, 14:30 - 17:45
Πέμπτη 04/05/2023, 14:30 - 17:45
Tρίτη 09/05/2023, 14:30 - 17:45
Πέμπτη 11/05/2023, 14:30 - 17:45
Tρίτη 16/05/2023, 14:30 - 17:45
Πέμπτη 18/05/2023, 14:30 - 17:45
Tρίτη 23/05/2023, 14:30 - 17:45
Πέμπτη 25/05/2023, 14:30 - 17:45
Tρίτη 30/05/2023, 14:30 - 17:45
Πέμπτη 01/06/2023, 14:30 - 18:45
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD