Πρόγραμμα

Όλα
Σχεδιασμός & Μελέτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015)
Ημερομηνία: 13 Σεπ 2023 08:30 - 4 Οκτ 2023 15:00
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Ο σχεδιασμός και η μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί την σωστή εφαρμογή των Κανονισμών του προτύπου BS7671:2008(2015) και την τεχνική-οικονομική ανάλυση των στοιχείων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Οι σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν…


Περισσότερα...
€890,00
€595,00 Subsidy
Συστήματα Πυρανίχνευσης και Συναγερμού (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)
Ημερομηνία: 7 Σεπ 2023 08:30 - 9 Σεπ 2023 12:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Εκπαίδευση των Συμβούλων Μηχανικών, Επιθεωρητών, Εργολάβων και Ηλεκτρολόγων στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων για  τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης και στα Πρότυπα BS5839 και BS7974.
Περισσότερα...
€500,00
€306,00 Subsidy
Φωτισμός Εκτάκτου Ανάγκης (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)
Ημερομηνία: 6 Ιουλ 2023 08:30 - 8 Ιουλ 2023 06:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους καθώς και Σχεδιαστές Φωτισμού πως να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την  κατασκευή και την συντήρηση φωτισμού εκτάκτου ανάγκης, όπως…


Περισσότερα...
€500,00
€306,00 Subsidy
Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης
Ημερομηνία: 26 Ιουν 2023 17:00 - 31 Ιουλ 2023 21:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Με βάση τη νομοθεσία περί ηλεκτρολογίας, άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή/και συντηρητή τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητού Ηλεκτροσυσκευών 1ης και 2ης τάξης θα πρέπει να παρακαθίσουν τις εξετάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών του…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€725,00
€480,00 Subsidy
Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης
Ημερομηνία: 23 Ιουν 2023 16:00 - 14 Ιουλ 2023 21:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses


Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί  να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις και από τρίτους διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Μέσα από αυτό το σεμινάριο δίνεται η ευκαιρία στους …


Περισσότερα...
€830,00
€595,00 Subsidy
Χωματουργικά, Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου
Ημερομηνία: 23 Ιουν 2023 08:30 - 26 Ιουν 2023 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες υποθεμελίου και θεμελίου, τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος.…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
Ημερομηνία: 15 Ιουν 2023 08:30 - 19 Ιουν 2023 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων
Ημερομηνία: 8 Ιουν 2023 08:30 - 9 Ιουν 2023 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών του κλάδου των κατασκευών και φυσικά να εφαρμόσει το Building Information Modeling…

Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€450,00
€238,00 Subsidy
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης
Ημερομηνία: 31 Μαϊ 2023 08:30 - 21 Ιουν 2023 13:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendment 3 του 2015 και οι προδιαγραφές για την επιλογή, εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους…


Περισσότερα...
€830,00
€595,00 Subsidy
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD