Πρόγραμμα

Όλα
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης
Ημερομηνία: 28 Ιουν 2022 08:30 - 29 Ιουν 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων έχει συλλέξει στο Τόμο Γ (Μάιος 2020)  όλες τις απαιτούμενες  τεχνικές γνώσεις…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
Ημερομηνία: 21 Ιουν 2022 08:30 - 22 Ιουν 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
Ημερομηνία: 15 Ιουν 2022 08:30 - 27 Ιουν 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Αυτό το σεμινάριο της ΑνΑΔ δίνει έμφαση στην νέα Νομοθεσία 158/2021, η οποία καλύπτει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργοδοτουμένων.  Η νομοθεσία 173/2002 έχει καταργηθεί.

Όπως ορίζεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τα πρόσωπα τα οποία…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
€930,00
€595,00 Subsidy
Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο στάδιο της μελέτης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων
Ημερομηνία: 9 Ιουν 2022 08:30 - 24 Ιουν 2022
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Σκοπός του συγκεκριμένου…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€650,00
€357,00 Subsidy
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD