Πρόγραμμα

Όλα
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ημερομηνία: 16 Φεβ 2022 16:30 - 19 Μαρ 2022 19:00
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendment 3 του 2015 και οι προδιαγραφές για την επιλογή, εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους…


Περισσότερα...
€715,00
€420,00 Subsidy
Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων
Ημερομηνία: 8 Φεβ 2022 08:30 - 9 Φεβ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό Εθνικό Προσάρτημα για τον σχεδιασμό ασφαλτομιγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών.
2. Να ενημερώσει…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Χωματουργικά, Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου
Ημερομηνία: 24 Ιαν 2022 09:00 - 28 Ιαν 2022 13:30
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες υποθεμελίου και θεμελίου, τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος.…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
Τα αδρανή υλικά της Κύπρου και η χρήση τους στα τεχνικά και οικοδομικά
Ημερομηνία: 14 Δεκ 2021 08:30 - 16 Δεκ 2021 16:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου ( CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στα Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα  του  Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων
Ημερομηνία: 13 Δεκ 2021 08:15 - 14 Δεκ 2021
Τύπος: IT InstructorLed Courses

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών του κλάδου των κατασκευών και φυσικά να εφαρμόσει το Building Information Modeling…

Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€450,00
€238,00 Subsidy
Ενεργειακή και βιοκλιματική αποτύπωση κτηρίων, προκλήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις.
Ημερομηνία: 8 Δεκ 2021 08:15 - 15 Δεκ 2021 14:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Παρά την εφαρμογή αυστηρών απαιτήσεων από την ΕΕ στην κατασκευή και χρήση των κτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητα των κτιρίων, εντούτοις τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας εντός των χωρών - μελών της Ένωση. Από την άλλη, δεδομένου πως ο…

Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές

Περισσότερα...
€550,00
€323,00 Subsidy
Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
Ημερομηνία: 7 Δεκ 2021 08:30 - 8 Δεκ 2021 13:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του «εργασιακού περιβάλλοντος» και εργασιακής ασφάλειας και υγείας των χειριστών περονοφόρων οχημάτων, επιβάλλεται η ενημέρωση και κατάρτιση των χειριστών για την ασφαλή χρήση και συντήρηση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων.

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€280,00
€120,00 Subsidy
Ποιότητα αέρα στα κτήρια, συστήματα αερισμού και πρακτικές
Ημερομηνία: 7 Δεκ 2021 08:15 - 21 Δεκ 2021 14:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η εξασφάλιση σωστής ποιότητας αέρα στα κτήρια, απαιτεί μια νέα προσέγγιση ως προς τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες αερισμού – εξαερισμού, λαμβάνοντας την βεβαρημένη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και του μεγάλου ενεργειακού κόστους που απαιτείται.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η…

Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€550,00
€323,00 Subsidy
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
Ημερομηνία: 6 Δεκ 2021 08:30 - 20 Δεκ 2021
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην…


Περισσότερα...
€930,00
€595,00 Subsidy
Τεχνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική ανάλυση Φωτοβολταïκών και Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής
Ημερομηνία: 2 Δεκ 2021 08:15 - 6 Δεκ 2021 16:00
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές ανάλυσης των φωτοβολταïκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παραπέρα ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό δίκτυο της Κυπρου.

Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€300,00
€144,00 Subsidy
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD