Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων
Ημερομηνία: 13 Δεκ 2018 08:15 - 14 Δεκ 2018 16:00
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό Εθνικό Προσάρτημα για τον σχεδιασμό ασφαλτομιγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών.
2. Να ενημερώσει…


Περισσότερα...
€390,00
€238,00 Subsidy
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD