Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης

Κωδικός: K23B10
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική
Σεμινάριο: Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ημερομηνία: 20 Δεκ 2023 - 31 Ιαν 2024

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendment 3 του 2015 και οι προδιαγραφές για την επιλογή, εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους κατόχους άδειας για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, έλεγχο και επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση και τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς του 1941-2012.

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσχυση της  ασφάλειας του χρήστη και της περιουσίας του. Ως εκ τούτου, όλοι οι επαγγελματίες που ενασχολούνται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις διατάξεις των Κανονισμών ώστε να τις εφαρμόζουν με ορθολογιστικό τρόπο.Ώρες: 35
Διάρκεια: 35 hours
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar by EDITC & EDITC- MMC Conference Centre
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Κόστος: €830,00
Επιχορήγηση: €595,00
Τελικό Κόστος: €235,00
Θέματα

Μέρος 1: Σκοπός, Αντικείμενο και Επιδράσεις και Βασικές Αρχές.
Μέρος 2: Ορισμοί.
Μέρος 3: Μελέτη Γενικών Χαρακτηριστικών (Χρήση, Παροχές, Δομή, Εξωτερικές Επιδράσεις, Συμβατότητα, Συντήρηση, Υπηρεσίες Ασφάλειας, Συνέχεια Λειτουργίας).
Μέρος 4: Προστασία για Ασφάλεια (Προστασία έναντι Ηλεκτροπληξίας, Αυτόματη Διακοπή Παροχής, Διπλή ή Ενισχυμένη Μόνωση, Ηλεκτρικός Διαχωρισμός, Υπερχαμηλή Τάση, Επιπρόσθετη Προστασία, Μέσα Προστασίας σε Χώρους όπου Ελέγχονται ή Επιβλέπονται από Αρμόδια Πρόσωπα, Προστασία έναντι Θερμικών Επιδράσεων, Προστασία έναντι Υπερέντασης, Προστασία έναντι μεταβολών τάσης και ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών).
Μέρος 5: Επιλογή και Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
Κοινοί Κανόνες.
Επιλογή και Εγκατάσταση Συστημάτων Καλωδίωσης (Τύποι Συστημάτων Καλωδίωσης, Επιλογή και Εγκατάσταση Συστημάτων Καλωδίωσης με βάση τις Εξωτερικές Επιδράσεις, Ρευματοφόρος Ικανότητα Καλωδίων, Πτώση Τάσης, Διατομή Αγωγών Καλωδίων, Ηλεκτρικές Συνδέσεις, Επιλογή και Εγκατάσταση Συστημάτων Καλωδίωσης για τον Περιορισμό της Εξάπλωσης Πυρκαγιάς, Εγγύτητα Συστημάτων Καλωδίωσης με Άλλες Υπηρεσίες, Επιλογή και Εγκατάσταση Συστημάτων Καλωδίωσης σε σχέση με τη Συντήρηση περιλαμβανομένου και τον Καθαρισμό).
Προστασία, Απόζευξη, Διακοπή, Έλεγχος και Παρακολούθηση.
Διατάξεις Γείωσης και Προστατευτικοί Αγωγοί.
Άλλοι Εξοπλισμοί.
Υπηρεσίες Ασφαλείας.
Μέρος 6: Έλεγχος και Επιθεώρηση (Αρχική Επιθεώρηση, Περιοδικός Έλεγχος και Επιθεώρηση, Πιστοποίηση και Αποτελέσματα Μετρήσεων).
Μέρος 7: Ειδικές Εγκαταστάσεις ή Χώροι (Χώροι που περιλαμβάνουν Μπάνιο ή Ντουζ, Πισίνες, Δωμάτια και Καμπίνες που περιλαμβάνουν Σάουνα, Εγκαταστάσεις Εργοταξίων, Αγώγιμα Μέρη με Περιορισμένη Κίνηση, Γεωργικά και Κτηνοτροφικά Υποστατικά, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Συναφείς Χώρους Κατασκήνωσης, Μαρίνες και Συναφείς Χώροι, Ιατρικοί Χώροι, Εκθέσεις και Συναφείς Χώροι Επίδειξης, Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, Εξωτερικός Φωτισμός, Εγκαταστάσεις Φωτισμού Υπερχαμηλής Τάσης, Κινητές και Μεταφερόμενες Μονάδες, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε Τροχόσπιτα, Εγκαταστάσεις Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων, Προσωρινές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις για Υποδομές, Παιχνιδότοπους, Πάρκα Διασκέδασης και Τσίρκα, Συστήματα θέρμανσης δαπέδου και ταβανιού).
Παραρτήματα 1-16του Προτύπου BS7671:2008(2015).
Παραδείγματα Εφαρμογών.
Σύνοψη Βασικών Κανονιστικών Διατάξεων του Προτύπου BS7671:2008(2015).Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

- Συμβούλους και Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

- Επιθεωρητές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

- Ανώτερους Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας

- Συντηρητές Ηλεκτροσυσκευών

- Ηλεκτροτεχνίτες

- Εργολήπτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

- Nέους απόφοιτους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.Μεθοδολογία

Διάλεξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση.Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη, 20/12/2023 08:30 - 13:45, (Εξ αποστάσεως - ΖΟΟΜ)
Τετάρτη, 10/01/2024 08:30 - 13:45,  (Φυσική Παρουσία)
Δευτέρα, 15/01/2024 08:30 - 13:45, (Εξ αποστάσεως - ΖΟΟΜ)
Τετάρτη, 17/01/2024 08:30 - 13:45,  (Φυσική Παρουσία)
Δευτέρα, 22/01/2024 08:30 - 13:45, (Εξ αποστάσεως - ΖΟΟΜ)
Τετάρτη, 24/01/2024 08:30 - 13:45, (Φυσική Παρουσία)
Δευτέρα, 29/01/2024 08:30 - 13:45, (Εξ αποστάσεως - ΖΟΟΜ)
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD