Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο στάδιο της μελέτης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων
Ημερομηνία: 12 Οκτ 2021 08:30 - 15 Οκτ 2021 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Σκοπός του συγκεκριμένου…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€650,00
€357,00 Subsidy
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
Ημερομηνία: 19 Οκτ 2021 08:30 - 20 Οκτ 2021 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
BIM/REVIT FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERS
Ημερομηνία: 19 Οκτ 2021 14:30 - 22 Νοε 2021 18:45
Τύπος: IT InstructorLed Courses

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.
Περεταίρω, η…

Εισηγητής: Χρίστος Μηνάς

Περισσότερα...
€940,00
€680,00 Subsidy
Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
Ημερομηνία: 21 Οκτ 2021 08:30 - 22 Οκτ 2021 13:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του σεμιναρίου…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Ημερομηνία: 26 Οκτ 2021 08:30 - 2 Νοε 2021 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Η ανάγκη κατάρτισης είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας.  Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
€455,00
€238,00 Subsidy
Ενεργειακή και βιοκλιματική αποτύπωση κτηρίων, προκλήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις.
Ημερομηνία: 1 Νοε 2021 08:15 - 5 Νοε 2021 14:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Παρά την εφαρμογή αυστηρών απαιτήσεων από την ΕΕ στην κατασκευή και χρήση των κτηρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητα των κτιρίων, εντούτοις τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας εντός των χωρών - μελών της Ένωση. Από την άλλη, δεδομένου πως ο…

Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές

Περισσότερα...
€550,00
€323,00 Subsidy
Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση
Ημερομηνία: 5 Νοε 2021 08:30 - 12 Νοε 2021 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
Κατηγορία: KEE

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Ποιότητα αέρα στα κτήρια, συστήματα αερισμού και πρακτικές
Ημερομηνία: 8 Νοε 2021 08:15 - 12 Νοε 2021 14:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η εξασφάλιση σωστής ποιότητας αέρα στα κτήρια, απαιτεί μια νέα προσέγγιση ως προς τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες αερισμού – εξαερισμού, λαμβάνοντας την βεβαρημένη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και του μεγάλου ενεργειακού κόστους που απαιτείται.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η…

Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€550,00
€323,00 Subsidy
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
Ημερομηνία: 9 Νοε 2021 08:30 - 23 Νοε 2021 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
€930,00
€595,00 Subsidy
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων
Ημερομηνία: 10 Νοε 2021 08:15 - 12 Νοε 2021 16:00
Τύπος: IT InstructorLed Courses

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών του κλάδου των κατασκευών και φυσικά να εφαρμόσει το Building Information Modeling…

Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€450,00
€238,00 Subsidy
BIM / REVIT FOR ARCHITECTS
Ημερομηνία: 15 Νοε 2021 14:30 - 15 Δεκ 2021 18:45
Τύπος: IT InstructorLed Courses

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.

Περεταίρω, η…

Εισηγητής: Χρίστος Μηνάς

Περισσότερα...
€940,00
€680,00 Subsidy
BIM REVIT FOR MEP SYSTEMS (Mechanical, Electrical, Plumbing)
Ημερομηνία: 16 Νοε 2021 16:15 - 23 Δεκ 2021 22:30
Τύπος: IT InstructorLed Courses

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.
Περεταίρω, η…

Εισηγητής: Χρίστος Μηνάς

Περισσότερα...
€940,00
€680,00 Subsidy
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης
Ημερομηνία: 17 Νοε 2021 08:30 - 24 Νοε 2021 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων έχει συλλέξει στο Τόμο Γ (Μάιος 2020)  όλες τις απαιτούμενες  τεχνικές γνώσεις…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης
Ημερομηνία: 17 Νοε 2021 15:00 - 8 Δεκ 2021 20:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις και από τρίτους διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Μέσα από αυτό το σεμινάριο δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να…

Εισηγητής: Χαράλαμπος Σκαμπάλλης

Περισσότερα...
€825,00
€595,00 Subsidy
Τεχνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική ανάλυση Φωτοβολταïκών και Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής
Ημερομηνία: 2 Δεκ 2021 08:15 - 6 Δεκ 2021 16:00
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές ανάλυσης των φωτοβολταïκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παραπέρα ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό δίκτυο της Κυπρου.

Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€300,00
€144,00 Subsidy
Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
Ημερομηνία: 7 Δεκ 2021 08:30 - 8 Δεκ 2021 13:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του «εργασιακού περιβάλλοντος» και εργασιακής ασφάλειας και υγείας των χειριστών περονοφόρων οχημάτων, επιβάλλεται η ενημέρωση και κατάρτιση των χειριστών για την ασφαλή χρήση και συντήρηση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων.

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€280,00
€120,00 Subsidy
Τα αδρανή υλικά της Κύπρου και η χρήση τους στα τεχνικά και οικοδομικά
Ημερομηνία: 14 Δεκ 2021 08:30 - 16 Δεκ 2021 16:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου ( CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στα Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα  του  Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
Χωματουργικά, Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου
Ημερομηνία: 24 Ιαν 2022 09:00 - 28 Ιαν 2022 13:30
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες υποθεμελίου και θεμελίου, τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος.…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων
Ημερομηνία: 8 Φεβ 2022 08:30 - 9 Φεβ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό Εθνικό Προσάρτημα για τον σχεδιασμό ασφαλτομιγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών.
2. Να ενημερώσει…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD