Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Χωματουργικά, Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου
Ημερομηνία: 24 Ιαν 2022 09:00 - 28 Ιαν 2022 13:30
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τα χωματουργικά, τις εργασίες υποθεμελίου και θεμελίου, τα ασφαλτικά και τις εργασίες σκυροδέματος.…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων
Ημερομηνία: 8 Φεβ 2022 08:30 - 9 Φεβ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό Εθνικό Προσάρτημα για τον σχεδιασμό ασφαλτομιγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών.
2. Να ενημερώσει…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
Ημερομηνία: 15 Φεβ 2022 08:30 - 1 Μαρ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην…


Περισσότερα...
€930,00
€595,00 Subsidy
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ημερομηνία: 16 Φεβ 2022 16:30 - 16 Μαρ 2022 18:00
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendment 3 του 2015 και οι προδιαγραφές για την επιλογή, εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους…


Περισσότερα...
€715,00
€420,00 Subsidy
Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση
Ημερομηνία: 22 Φεβ 2022 08:30 - 24 Φεβ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
Κατηγορία: KEE

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
CIVIL 3D FOR ENGINEERS
Ημερομηνία: 23 Φεβ 2022 14:30 - 11 Μαϊ 2022 17:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

The Civil 3D software is a solution that creates civil engineering design and documentation that supports Computer-Aided Design (CAD) and Building Information Modeling (BIM) workflows. With the AutoCAD Civil 3D, it is easy to understand project operations, maintain relevance in processes and…

Εισηγητής: Τζόζεφ Γεωργίου

Περισσότερα...
€670,00
€432,00 Subsidy
BIM/REVIT FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERS
Ημερομηνία: 28 Φεβ 2022 14:30 - 6 Απρ 2022 18:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.
Περεταίρω, η…

Εισηγητής: Χρίστος Μηνάς

Περισσότερα...
€940,00
€680,00 Subsidy
Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
Ημερομηνία: 2 Μαρ 2022 08:30 - 3 Μαρ 2022 13:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του σεμιναρίου…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης
Ημερομηνία: 15 Μαρ 2022 08:30 - 22 Μαρ 2022 16:30
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων έχει συλλέξει στο Τόμο Γ (Μάιος 2020)  όλες τις απαιτούμενες  τεχνικές γνώσεις…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Ημερομηνία: 16 Μαρ 2022 08:30 - 17 Μαρ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Η ανάγκη κατάρτισης είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας.  Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες…


Περισσότερα...
€455,00
€238,00 Subsidy
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων
Ημερομηνία: 17 Μαρ 2022 08:30 - 18 Μαρ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών του κλάδου των κατασκευών και φυσικά να εφαρμόσει το Building Information Modeling…

Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€450,00
€238,00 Subsidy
BIM REVIT FOR MEP SYSTEMS (Mechanical, Electrical, Plumbing)
Ημερομηνία: 17 Μαρ 2022 14:30 - 18 Απρ 2022 18:45
Τύπος: IT InstructorLed Courses

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.
Περεταίρω, η…

Εισηγητής: Χρίστος Μηνάς

Περισσότερα...
€940,00
€680,00 Subsidy
Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο στάδιο της μελέτης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων
Ημερομηνία: 4 Απρ 2022 08:30 - 18 Απρ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Σκοπός του συγκεκριμένου…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€650,00
€357,00 Subsidy
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
Ημερομηνία: 5 Απρ 2022 08:30 - 7 Απρ 2022 16:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€425,00
€238,00 Subsidy
Τα αδρανή υλικά της Κύπρου και η χρήση τους στα τεχνικά και οικοδομικά
Ημερομηνία: 4 Μαϊ 2022 08:30 - 11 Μαϊ 2022
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου ( CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στα Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα  του  Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης

Περισσότερα...
€390,00
€204,00 Subsidy
BIM / REVIT FOR ARCHITECTS
Ημερομηνία: 9 Μαϊ 2022 14:30 - 8 Ιουν 2022 18:45
Τύπος: IT InstructorLed Courses

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.

Περεταίρω, η…

Εισηγητής: Χρίστος Μηνάς

Περισσότερα...
€940,00
€680,00 Subsidy
Φωτισμός Εκτάκτου Ανάγκης (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)
Ημερομηνία: 10 Μαϊ 2022 15:00 - 26 Μαϊ 2022 18:15
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους καθώς και Σχεδιαστές Φωτισμού πως να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την  κατασκευή και την συντήρηση φωτισμού εκτάκτου ανάγκης, όπως…

Εισηγητής: Χαράλαμπος Σκαμπάλλης

Περισσότερα...
€550,00
€306,00 Subsidy
Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
Ημερομηνία: 9 Ιουν 2022 08:30 - 10 Ιουν 2022 13:45
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του «εργασιακού περιβάλλοντος» και εργασιακής ασφάλειας και υγείας των χειριστών περονοφόρων οχημάτων, επιβάλλεται η ενημέρωση και κατάρτιση των χειριστών για την ασφαλή χρήση και συντήρηση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων.

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
€280,00
€120,00 Subsidy
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD